Kurs

Objektno orijentisano programiranje

Autor slajdova koji se koriste na predavanjima je profesor Aleksandar Kartelj.
TEMA 02
Prateća literatura

Tan, poglavlje 2 (od 50 str.)

Aggarwal, poglavlje 2

Tan et al., poglavlje “Exploring Data”

Skup podataka “Iris”

TEMA 04
Prateća literatura

Tan, poglavlje 4 (do str. 261)
Wu, poglavlja 8 i 9

Počev od sledeće nedelje časove će držati profesorka Mirjana Maljković. O detaljima u vezi održavanja nastave možete pogledati na sledećem linku: Istraživanje podataka 1.
Prateća literatura

Tan, poglavlje 7 (do str. 549)
Wu, poglavlje 2

08
Snimak predavanja.
Prateća literatura

Tan, poglavlje 7 (do str. 549)
Wu, poglavlje 2

09
Prateća literatura

Tan, poglavlje 9

Tan, poglavlje 5 (do str. 393)

Wu, poglavlje 4

10
Prateća literatura

Tan, poglavlje 5
Wu, poglavlje 4

11
Prateća literatura

Tan, poglavlje 6 (do str. 473)

12
Prateća literatura

Tan, poglavlje 6 (osim dela 6.5)

Cilj predmeta:

Sticanje opštih i specifičnih znanja iz objektno orjentisanog programiranja.

Ishod predmeta:

Po završetku kursa, student ima osnovna znanja o objektno orjentisanom programiranju. Nadalje, razume pojmove programiranja, algoritama i programa, kao i različite programske paradigme. Osposobljen je za programiranje, testiranje, debagiranje u programskom jeziku Java i to kako korišćenjem integrisanog programskog okruženja, tako i iz komandne linije. U stanju je da koristi objekte, klase i nasleđivanje u cilju rešavanja problema.

Saradnici:
Cilj predmeta:

Sticanje opštih i specifičnih znanja iz objektno orjentisanog programiranja.

Ishod predmeta:

Po završetku kursa, student ima osnovna znanja o objektno orjentisanom programiranju. Nadalje, razume pojmove programiranja, algoritama i programa, kao i različite programske paradigme. Osposobljen je za programiranje, testiranje, debagiranje u programskom jeziku Java i to kako korišćenjem integrisanog programskog okruženja, tako i iz komandne linije. U stanju je da koristi objekte, klase i nasleđivanje u cilju rešavanja problema.

Prikaz predmeta:
Saradnici:
Praktični deo ispita:

65 poena (minimalan broj poena za izlazak na usmeni je 35.)

Teorijski deo ispita:

35 poena (minimalan broj poena je 15)

Praktični deo ispita:

65 poena (minimalan broj poena za izlazak na usmeni je 35.)

Teorijski deo ispita:

35 poena (minimalan broj poena je 15)