Kurs

Programiranje za umetnike 1

Broj poena nakon februarskog ispitnog roka

Termin polaganja ispita u ispitnom roku JUN – 10.06.2022. u 09h (Matematički fakultet, Studentski trg 16, IV sprat, sala 718 )

Link za pristup predavanjima:
Link za pristup predavanjima:
01
10

Snimak predavanja (došlo je do problema pri snimanju časa, tako da ovaj snimak neće biti objavljen).

Seminarski radovi

Simple-File-List.pdf application/pdf

Open Download 2.17 MB 07.05.2024.

1

Cilj predmeta:

Upoznavanje sa osnovnim konceptima skript programiranja kroz programski jezik Pajton.

Ishod predmeta:

Studenti ovladavaju osnovnim tehnikama skript programiranja kroz programski jezik Pajton, sa akcentom na primene u razvoju igara. Studenti su osposobljeni da samostalno prave programe i razvijaju jednostavne algoritme važne u razvoju igara kao i da pomoću preporučene i druge literature samostalno dalje unapređuju svoja znanja u toj oblasti.

Saradnici:
Cilj predmeta:

Upoznavanje sa osnovnim konceptima skript programiranja kroz programski jezik Pajton.

Ishod predmeta:

Studenti ovladavaju osnovnim tehnikama skript programiranja kroz programski jezik Pajton, sa akcentom na primene u razvoju igara. Studenti su osposobljeni da samostalno prave programe i razvijaju jednostavne algoritme važne u razvoju igara kao i da pomoću preporučene i druge literature samostalno dalje unapređuju svoja znanja u toj oblasti.

Prikaz predmeta:
Saradnici:
Izrada seminarskog rada:

20 poena

Praktični deo ispita:

40 poena

Teorijski deo ispita:

40 poena

Izrada seminarskog rada:

20 poena

Praktični deo ispita:

40 poena

Teorijski deo ispita:

40 poena