Kurs

Zetetika

KRITIČKO ZAKLJUČIVANJE
Termin polaganja ispita u ispitnom roku JUN 1 – 12.06.2023. u 13h (706)

Termin polaganja ispita u ispitnom roku JUN 2 – 07.07.2023. u 11h (706)

Link za pristup predavanjima:
Link za pristup predavanjima:
Tema 4

Snimak predavanja (došlo je do problema pri snimanju časa, tako da ovaj snimak neće biti objavljen)

Primer ispita
Cilj predmeta:

Zetetika je disciplina koja se sastoji od razvoja kritičkog duha. Sam naziv dolazi od grčke reči koja označava potragu, što joj daje značenje kritičke potrage ili kritičkog istraživnja. Cilj zetetike je da se ispitaju iskazi koji nisu naučno proverivi i čije se objašnjenje ne može vezati ni za jednu od opšte prihvaćenih naučnih teorija. U tom svetlu, sadržaj zetetike se nalazi na granici između prirodnih i kognitivnih naučnih disciplina. Ovakvo proučavanje omogućava studentu istovremeno i da se upozna sa kriterijumima za procenu naučnosti istraživanja i, šire, sa naučnom metodologijom. Ovu disciplinu je u univerzitetsku nastavu uveo Erman Brok, profesor fizike na Univerzitetu u Nici.

Ishod predmeta:

Po završetku kursa student je u stanju da proceni kvalitet i pouzdanost raspoložive informacije.

Cilj predmeta:

Zetetika je disciplina koja se sastoji od razvoja kritičkog duha. Sam naziv dolazi od grčke reči koja označava potragu, što joj daje značenje kritičke potrage ili kritičkog istraživnja. Cilj zetetike je da se ispitaju iskazi koji nisu naučno proverivi i čije se objašnjenje ne može vezati ni za jednu od opšte prihvaćenih naučnih teorija. U tom svetlu, sadržaj zetetike se nalazi na granici između prirodnih i kognitivnih naučnih disciplina. Ovakvo proučavanje omogućava studentu istovremeno i da se upozna sa kriterijumima za procenu naučnosti istraživanja i, šire, sa naučnom metodologijom. Ovu disciplinu je u univerzitetsku nastavu uveo Erman Brok, profesor fizike na Univerzitetu u Nici.

Ishod predmeta:

Po završetku kursa student je u stanju da proceni kvalitet i pouzdanost raspoložive informacije.

Prikaz predmeta:

Način polaganja

Izrada seminarskog rada:

20 poena

Praktični rad:

30 poena

Redovno prisustvo i aktivno učestvovanje na predavanjima:

10 poena

Završni ispit:

40 poena

Prag (na teorijskom delu ispita):

10 poena

Izrada seminarskog rada:

20 poena

Praktični rad:

30 poena

Redovno prisustvo i aktivno učestvovanje na predavanjima:

10 poena

Završni ispit:

40 poena

Prag (na teorijskom delu ispita):

10 poena

Važni datumi

31.03.2022. – Izbor teme za seminarski (zakasnele prijave mogu dobiti najviše 45 poena na delu za seminarske radove)

03.05.2022. – Seminarski završen i predat (zakasnele prijave mogu dobiti najviše 45 poena na delu za seminarske radove)

23.05.2022. – Odbrana seminarskog (bonus 5 poena)