SPECIJALNI KURS

Razvoj video igara

Nastava


Nastava na kursu će se izvoditi online upotrebom servisa Google Meet.

Link preko koga se može pristupiti eventu, koji je zakazan za petak od 12h-14h je: https://meet.google.com/fjs-tbhx-van.

 

Materijali sa predavanja

 

Svi materijali će biti postavljeni na github repozitorijum na adresi: https://github.com/SlobodanNikolic/matf.

 

Plan kursa

 

  • Dan 1-6: teoretsko / praktični deo (predavanja)
  • Dan 7: podela u timove, koji broje 2-3 studenta i koncipiranje ideje za timske projekte
  • Dan 8-12: rad na timskim projektima uz mentorstvo predavača, Q&A, praćenje napretka na projektima i planova projekta
  • Dan 13: predstavljanje urađenih projekata


Ocena (odnosno položio/nije položio) će biti zasnovana na prisustvu i ispunjenju planova projekta.

 

Kontakt

 

Email na koji se mogu slati sva pitanja i kontaktirati predavači je: matf [AT] twodesperados.com.

 

Obaveze studenata

 

Studenti su u obavezi da prate predavanja i u toku semestra imaju opravdano najviše 2 odsustva. Ukoliko studenti imaju više izostanaka, automatski ne mogu da ispune obaveze na kursu, osim u specijanim opravdanim slučajevima kada svoje izostanke pravdaju prodekanu za nastavu.